Eğitim Araştırmaları Birliği

Değerli Eğitim Araştırmacıları;


Birliğimizce 9-11 Nisan 2020 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesin’de gerçekleştirilmesi planlanan 13. Eğitim Araştırmaları Kongresi, corona salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler doğrultusunda
3-6 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir.
 
Kongremize bildiri göndermekte gecikmiş ve başvuru yapamamış katılımcılar için bu zorunlu düzenleme nedeniyle bildiri gönderimi için son tarihi
20 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.
 
Kongre Düzenleme Kurulu.
 
 

 

Haberler

 

- XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Çalıştay Programı
Ana Sayfa >>
 
Çalıştay Planı
 
Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanlığı ve Uluslararası Yayıncılık
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 13.30-14.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir. .
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

 
Nicel Araştırmalarda Ölçek Geliştirme
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özbaşı
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 03.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 SPSS paket programlarından biri bilgisayarlarınızda yüklü olmalıdır.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Lisrel ile Doğrulayıcı Faktör Analizi - Birinci Düzey
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Arcagök
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 SPSS 20 ile Lisrel'in 8.8, 9.1 veya 9.2 paket programlarından biri bilgisayarlarınızda yüklü olmalıdır.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Görsel Sanatlar Öğretiminde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Öğretme-Öğrenme Süreçleri
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 10.30-12.00
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 İlkokul öğretmenleri ve görsel sanatlar öğretmenlerine yöneliktir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Yaratıcı Okuma Temelli Yaşamı Farklılaştırma
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar Kaya
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 14.00-15.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Her branştan eğitimci ve öğretmen adayı katılabilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Meta-tematik Analiz
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: .Doç. Dr. Veli BATDI.
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Katılımcıların eğitime gelmeden önce herhangi bir nitel veri analiz programı (Maxqda, Nvivo gibi) yüklü laptopları ile eğitime katılımları önerilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Mplus dili: model olusturma, modeli modifiye etme ve yol analizi yapma
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SARI
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 12.00-13.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Katılımcıların eğitime laptopları ile katılımları önerilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Çokkültürlü Eğitimin Okul ve Sınıf içi Uygulamaları
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Öğr. Gör. Dr. Yahya Han Erbaş
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 13.00-14.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

 

Geri

 Duyurular