Projects
 
STK’larla Etkili Proje Bilinci Geliştirilmesi Eğitimi
Çanakkale il merkezinde faaliyet gösteren STK’lara (dernekler) AB ve Uluslararası kuruluşların hibe projeleri hazırlama mantığı, ortaklıklar, Kamu kurumları ile işbirliği, iyi iletişim ve mevzuat bilgisi kapasitelerini arttırmalarını sağlayarak etki alanlarını daha çok arttırmak.
 
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Project
The main objective of the ECVET-EcoQualify project is to create a training course for teachers/trainers and tutors/instructors oriented to offer them the abilities needed, so that they will be able to design, plan and distribute ECVET and EQF-based training courses in the field of organic food retailing, including e-learning. Proje Sayfası: http://www.ecvet-ecoqualify.eu/en/
 
South Marmara Development Agency (SMDA)
Yerelden Cambridge ve NASA'ya