Eğitim Araştırmaları Birliği
 

Eğitim Araştırmaları Birliği'nin amacı;

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, çalıştay, panel, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Lisans programlarında yer alan aşağıdaki alanlarda;

- Eğitim Yönetimi,
- Eğitim Politikaları,
- Eğitim Programları ve Öğretim,
- Eğitim Teknolojileri,
- Fen Bilimleri Eğitimi,
- İlköğretim,
- Güzel Sanatlar Eğitimi,
- Okul Öncesi Eğitim,
- Özel Eğitim,
- Öğretmen Eğitimi,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
- Sosyal Bilimler Eğitimi,
- Spor Bilimleri Eğitimi,
- Teknik ve Mesleki Eğitimi,
- Yabancı Diller Eğitimi, alanlarında eğitim araştırmalarının kalite standartlarını belirlemektir.

Ülkemizde yayınlanan eğitim araştırmaları dergilerini indekslemek ve bu dergilerin etki faktörlerini belirleme çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli olan teknik donanım, veri tabanları, web siteleri ve indeksleme programları ile bir mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Eğitim alanında akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Eğitim araştırmalarının etik standartlarını belirlemektir.

Uluslararası derneklere üyelik ve işbirliklerini gerçekleştirmektir.