Eğitim Araştırmaları Birliği
 
YÖNETİM KURULUMUZ
 
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Enver YOLCU
 
 Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Levent ÇETİNKAYA
 
Genel Sekreter
Prof. Dr. Hakan DEDEOĞLU
 
Sayman
Doç. Dr.  Yahya Han ERBAŞ
 
Üye
Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU
 
Yedek Üyeler
Prof. Dr. İlke Evin GENCEL
Prof. Dr. İlknur MAYA
Prof. Dr. İhsan Seyit ERTEM
Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Prof. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ
Prof. Dr. Süleyman CAN
Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK