Eğitim Araştırmaları Birliği

Haberler

- XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Çalıştay Programı
Ana Sayfa >>
 
Çalıştay Planı
 
Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanlığı ve Uluslararası Yayıncılık
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 13.30-14.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir. .
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

 
Nicel Araştırmalarda Ölçek Geliştirme
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özbaşı
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 03.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 SPSS paket programlarından biri bilgisayarlarınızda yüklü olmalıdır.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Lisrel ile Doğrulayıcı Faktör Analizi - Birinci Düzey
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Arcagök
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 SPSS 20 ile Lisrel'in 8.8, 9.1 veya 9.2 paket programlarından biri bilgisayarlarınızda yüklü olmalıdır.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Görsel Sanatlar Öğretiminde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Öğretme-Öğrenme Süreçleri
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 10.30-12.00
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 İlkokul öğretmenleri ve görsel sanatlar öğretmenlerine yöneliktir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

  
Yaratıcı Okuma Temelli Yaşamı Farklılaştırma
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar Kaya
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 04.09.2020, 14.00-15.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Her branştan eğitimci ve öğretmen adayı katılabilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Meta-tematik Analiz
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: .Doç. Dr. Veli BATDI.
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 10.00-11.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Katılımcıların eğitime gelmeden önce herhangi bir nitel veri analiz programı (Maxqda, Nvivo gibi) yüklü laptopları ile eğitime katılımları önerilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Mplus dili: model olusturma, modeli modifiye etme ve yol analizi yapma
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SARI
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 12.00-13.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Katılımcıların eğitime laptopları ile katılımları önerilir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

   
Çokkültürlü Eğitimin Okul ve Sınıf içi Uygulamaları
📍 Çalıştay Bilgileri
Düzenleyen: Öğr. Gör. Dr. Yahya Han Erbaş
Yer: Eğitim Fakültesi,
Tarih: 05.09.2020, 13.00-14.30
 
💬 Çalıştaylara katılabilmek için kongre kaydı yaptırılması gerekmektedir.
💬 Sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceği için çalıştaya katılmak isteyen kongre katılımcılarının secretary@eab.org.tr adresine isimlerini yazdırmalarını gerekmektedir.

 

Geri

 Duyurular